Dolar Tarihçesi

ABD dolarının tarihçesini inceledğimizde 200 yılı aşkın bir tarihi süreci görmekteyiz. Dolar günümüzde en çok kullanılan para birimi olarak değer görür. Yeni kıtanın parası, (Amerika) dolar, 1600'lü yılların sonlarına gelindiğinde kolonilerin asker maliyetlerini karşılamak için basılan banknotlar ile tarihi serüven başlar. İlk dolar para 1690~ yılında basılmış ve sonrasında dolaşıma çıkmıştır.

Dolar ilk olarak 1690 yılında basılsa da hemen Amerika para birimi olarak nitelendirilmemiştir. 1739 yılında Benjamin Franklin'in (ABD Doları üzerinde fotoğrafı bulunmakta) matbaasında doğa manzaralı banknotlar basılmaya başlanmış ve kabartma yaprak desenleri kullanılarak sahteciliğe karşı önlemler alınmıştır. 1775 yıllarında Kıta Kongresi, Amerikan Özgürlük savaşını finanse etmek amacıyla kağıt para basmaya başlamıştır.

ABD Kongresi 1781 yılında yeni hükümetin mali operasyonlarına destek olmak için ilk ulusal banka olarak "The Bank Of North Amerika"yı devreye alır. Daha sonra bir kanun çıkarılır ve ABD darphanesi kurulur. Her birinin değeri altın, bakır ya da gümüş üzerinden saptanan farklı değerlerdeki madeni paraların basımı da bu şekilde başlamış olur.

1785 yılında ABD Kongresi, doları ABD'nin para birimi olarak kabul eder ve buna bağlı olarak 1791 yılında ilk Merkez Bankası kurulur. Federal hükümet, ülke genelindeki ilk kağıt parayı da 1861 yılında dolaşıma çıkarır. İlgili tarihten itibaren dolaşıma çıkmış olan ABD banknotları günümüzde hale geçerli ve üzerinde belirtilen değer karşılığında kabul edilmektedir.

2003 yılına gelindiğinde gizli servisin ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'ne bağlanmasından itibaren doların sahtecilik faaliyetlerinden korunmasına yönelik uygulamalar da bir arada yürütülmeye başlanmıştır.